Preloader Close

Trở thành doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều chế độ ưu đãi từ cơ quan hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa và làm thủ tục hải quan. Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Lacco sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được chi tiết các thông tin về thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp ưu tiên và các điều kiện để trở thành doanh nghiệp ưu tiên của hải quan. 

Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

I. Doanh nghiệp ưu tiên là gì?

Hiện nay, trên các văn bản pháp luật chưa có định nghĩa rõ ràng về doanh nghiệp ưu tiên. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 72/2015/TT-BTC, các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên và được hưởng nhiều đặc quyền, ưu đãi,... trong quá trình xuất nhập khẩu so với các doanh nghiệp thông thường.

Dự án doanh nghiệp ưu tiên là dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản và được cơ quan hải quan công nhận áp dụng chế độ ưu tiên.

Tham khảo: Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên?

II. Các chế độ ưu tiên trong hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển thị trường

Khi được xét duyệt vào danh sách doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp này sẽ được:

+ Hưởng các chế độ ưu đãi của cơ quan hải quan trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

+ Tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp ưu tiên - Nơi tập hợp của những doanh nghiệp, tổ chức có quy mô và sức ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. 

+ Tiếp cận với các cơ hội hợp tác kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản lý doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào quá trình xây dựng và điều chỉnh chính sách quản lý, trong đó có chính sách về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.

Về thương mại quốc tế, các doanh nghiệp này được công nhận về mức độ uy tín và năng lực kinh tế. Do đó, khi Việt Nam áp dụng Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau (MRA) với các quốc gia như Hàn Quốc, ASEAN, các doanh nghiệp được công nhận ưu tiên có thể tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi được tiếp cận gần hơn, nhanh hơn với nhiều khách hàng mới và tiềm năng tại các nước đối tác.

III. Các điều kiện để được hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Để được hải quan xét duyệt và công nhận trở thành doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp cần đáp ứng được 6 điều kiện cơ bản như sau:

1. Tuân thủ các quy định pháp luật về hải quan và thuế 

Do thẩm quyền công nhận doanh nghiệp ưu tiên là cơ quan Hải quan. Do đó, điều kiện đầu tiên để xét duyệt phải phải thực hiện đúng các quy định pháp luật và đóng thuế theo yêu cầu. Cụ thể:  

Trong thời hạn 02 năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:

- Trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan;

- Không nợ thuế quá hạn theo quy định.

2. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với doanh nghiệp ưu tiên

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp muốn được ưu tiên phải đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên hoặc đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên.

Đối với hàng nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam thì phải đạt kim ngạch xuất khẩu từ 30 triệu USD/năm trở lên.

Lưu ý:

- Kim ngạch quy định trên tính trong 02 năm liên tục, gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét (trừ bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác).

- Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp công nghệ cao.

3. Điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử

Doanh nghiệp làm sử dụng thủ tục hải quan và thuế điện tử là điều kiện bắt buộc phải thực hiện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải thiết lập chương trình quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu trên hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo các yêu cầu kiểm tra  của cơ quan hải quan.

4. Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Một trong những điều kiện để trở thành doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng.

Tham khảo: Quy trình thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu

5. Điều kiện về kế toán, kiểm toán đối với doanh nghiệp ưu tiên

Việc kế toán và kiểm toán của doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

6. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

- Thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp;

- Trang bị đầy đủ các giải pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình thực hiện các hoạt động trong dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

IV. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên hải quan

Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định, có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận.

Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư số 72/2015/TT-BTC: 01 bản chính

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp

- Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp

- Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp

- Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính

- Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.

Đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chủ đầu tư có hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ theo mẫu 02b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 72/2015/TT-BTC: 01 bản chính

- Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chụp.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết, giải thích Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên và các chế độ ưu đãi của hải quan đối với các doanh nghiệp và điều kiện để được xét duyệt để được trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên. 

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, thuế quan hàng hóa,... và các thủ tục liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế, các bạn hãy liên hệ với công ty Lacco để được tư vấn đối với các trường hợp chi tiết.

Chi tiết liên hệ:

Email: info@lacco.com.vn

Hotline: 0906 23 55 99 

Website: https://lacco.com.vn

Chia sẻ

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99